Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Pages (from - to)

401 - 401

Book

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata