Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

wstęp / przedmowa

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

401 - 401

Książka

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata