Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań gospodarczych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

271 - 290

Book

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Ministry points / chapter

20.0