Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Polska

Kielce, Polska

Wydawca

ArchaeGraph

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Data opublikowania

2020

Liczba stron

362

ISBN

978-83-66709-36-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911800255905606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-66709-36-2&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Ekonomia
  • Globalizacja
  • Rozwój gospodarczy
Rozdziały
Wstęp (s. 9-10)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0