Processing may take a few seconds...


Title

Wstęp

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Pages (from - to)

9 - 10

URL

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ekonomia-2_www-kkx2bqy2.jpg

Book

Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie