Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...


Tytuł

Wstęp

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

wstęp / przedmowa

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

9 - 10

URL

https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ekonomia-2_www-kkx2bqy2.jpg

Książka

Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie