Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance
[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

12.04.2022

Date of publication

2021

Number of pages

178

ISBN

978-83-7523-812-9

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Logistyka
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, dokumenty normatywne na stronach 167-176.

Chapters
Kim jest i jaki powinien być dobry logistyk : w świetle poglądów prof. Romualda Mańkowskiego (p. 13-19)
Rola i znaczenie bezpieczeństwa finansowego w systemie bezpieczeństwa narodowego (p. 35-52)
Miejsce innowacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. (p. 76-97)
Ocena wpływu epidemii koronawirusa na sytuację ekonomiczną branży transportowej w Polsce (p. 113-135)
Logistyka tłumu : krok w kierunku paradygmatu współtworzenia wartości (p. 136-153)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0