Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

ppłk dr Witold Słomiany

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

w.slomiany@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-131

ORCID

0000-0002-1946-883X

ResearcherID

B-1006-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (5)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)