Processing may take a few seconds...

Article


Title

Możliwości wykorzystania systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 108 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Pododdziały (wojsk.)
  • Potencjał logistyczny
  • Sytuacja kryzysowa
  • Bezpieczeństwo
  • Siły zbrojne
Abstract

PL Artykuł jest poświęcony problematyce logistyki i możliwości wykorzystania wojskowego systemu logistycznego w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Prezentuje aktualny stan organizacyjny i potencjał systemu oraz analizę możliwości wykonawczych w zakresie realizacji zadań logistycznych na rzecz poszkodowanych i sił realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Przedmiotem artykułu są potencjał logistyczny oraz możliwości wykonawcze pododdziałów logistycznych SZ RP w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Celem jest identyfikacja i ocena rozwiązań dotyczących funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego oraz określenie zakresu możliwych zadań dla pododdziałów sił zbrojnych w czasie sytuacji kryzysowych. Ważność poruszanej w artykule problematyki wynika z konieczności ciągłego doskonalenia istniejących systemów, których celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich instytucji, organów państwa i Sił Zbrojnych RP. Działania w sferze bezpieczeństwa we wszystkich obszarach aktywności państwa wymagają odpowiednio zorganizowanego i działającego aparatu (instytucji) oraz właściwych zasobów w postaci materiałów i usług warunkujących skuteczność realizowanych zadań w przypadku występowania zagrożeń niemilitarnych, których skutkiem mogą być sytuacje kryzysowe

Date of online publication

17.12.2017

Pages (from - to)

156 - 181

DOI

10.5604/01.3001.0010.8421

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=159467

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

BazTech