Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance
[6.3] Security studies
[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

129

Keywords
PL
  • Batalion (wojsk.)
  • Pole walki
  • Zabezpieczenie logistyczne
Obligatory copy

yes

Chapters
Założenia metodologiczne procesu badań dotyczącego problematyki zabezpieczenia logistycznego batalionu ogólnowojskowego w walce warunkach współczesnego pola walki (p. 7-15)
Klasyfikacja i uwarunkownia działań prowadzonych przez batalion (p. 16-38)
Struktura organizacyjna, wyposażenie i możliwości pododdziałów batalionów (p. 39-54)
Właściwości zabezpieczenia logistycznego batalionu w walce (p. 55-56)
Zabezpieczenie materiałowe w walce (p. 56-67)
Zabezpieczenie techniczne w walce (p. 67-76)
Zabezpieczenie medyczne działań batalionu (p. 76-77)
Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym batalionu w walce (p. 102-123)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other