Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.3] Safety studies
[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

129

Keywords
PL
  • Batalion (wojsk.)
  • Pole walki
  • Zabezpieczenie logistyczne
Obligatory copy

yes

Chapters
Założenia metodologiczne procesu badań dotyczącego problematyki zabezpieczenia logistycznego batalionu ogólnowojskowego w walce warunkach współczesnego pola walki (p. 7-15)
Klasyfikacja i uwarunkownia działań prowadzonych przez batalion (p. 16-38)
Struktura organizacyjna, wyposażenie i możliwości pododdziałów batalionów (p. 39-54)
Właściwości zabezpieczenia logistycznego batalionu w walce (p. 55-56)
Zabezpieczenie materiałowe w walce (p. 56-67)
Zabezpieczenie techniczne w walce (p. 67-76)
Zabezpieczenie medyczne działań batalionu (p. 76-77)
Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym batalionu w walce (p. 102-123)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other