Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse
[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

129

Słowa kluczowe
PL
  • Batalion (wojsk.)
  • Pole walki
  • Zabezpieczenie logistyczne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Założenia metodologiczne procesu badań dotyczącego problematyki zabezpieczenia logistycznego batalionu ogólnowojskowego w walce warunkach współczesnego pola walki (s. 7-15)
Klasyfikacja i uwarunkownia działań prowadzonych przez batalion (s. 16-38)
Struktura organizacyjna, wyposażenie i możliwości pododdziałów batalionów (s. 39-54)
Właściwości zabezpieczenia logistycznego batalionu w walce (s. 55-56)
Zabezpieczenie materiałowe w walce (s. 56-67)
Zabezpieczenie techniczne w walce (s. 67-76)
Zabezpieczenie medyczne działań batalionu (s. 76-77)
Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym batalionu w walce (s. 102-123)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne