Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Znaczenie polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Finanse
  • Polityka przemysłowa
  • System obronny państwa
Streszczenie

PL Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego. Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki polityki przemysłowej Unii Europejskiej i możliwości (lub zagrożeń) wynikających z tego dla polskiego systemu gospodarczo-obronnego.

Strony (od-do)

36 - 41

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.4

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/znaczenie-polityki-przemyslowej-unii-europejskiej-dla-polskiego-sektora-obronnego,a356774327

Uwagi

Bibliografia, netografia; JEL: F50

Punktacja MNiSW / czasopismo

40