Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Znaczenie polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance
[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Finanse
  • Polityka przemysłowa
  • System obronny państwa
Abstract

PL Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego. Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki polityki przemysłowej Unii Europejskiej i możliwości (lub zagrożeń) wynikających z tego dla polskiego systemu gospodarczo-obronnego.

Pages (from - to)

36 - 41

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.4

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/znaczenie-polityki-przemyslowej-unii-europejskiej-dla-polskiego-sektora-obronnego,a356774327

Comments

Bibliografia, netografia; JEL: F50

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0