Processing may take a few seconds...

Article


Title

Znaczenie polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Finanse
  • Polityka przemysłowa
  • System obronny państwa
Abstract

PL Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego. Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki polityki przemysłowej Unii Europejskiej i możliwości (lub zagrożeń) wynikających z tego dla polskiego systemu gospodarczo-obronnego.

Pages (from - to)

36 - 41

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.4

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/znaczenie-polityki-przemyslowej-unii-europejskiej-dla-polskiego-sektora-obronnego,a356774327

Comments

Bibliografia, netografia; JEL: F50

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0