Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola i znaczenie bezpieczeństwa finansowego w systemie bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN The Role and Importance of Financial Security in the National Security System

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Gospodarka narodowa
  • Instytucje finansowe
EN
  • Safety
  • Economic security of the state
  • Financial security
  • National economy
Abstract

PL Problematyka bezpieczeństwa stanowi bardzo ważny element rozwoju i funkcjonowania społeczeństw wysoko rozwiniętych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym identyfikowano coraz to nowe obszary, które miały istotny wpływ na ogólnie pojmowane bezpieczeństwo, wśród których należy wymienić bezpieczeństwo militarne, polityczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, powszechne, publiczne, zdrowotne i inne. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celów poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa mają środki finansowe, stanowiące podstawę tworzenia i utrzymywania poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa. Właściwe jest stwierdzenie, iż zapewnienie dostępu do środków finansowych, gwarantuje zbudowanie i utrzymanie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa współczesnego państwa w każdym jego wymiarze. Dlatego ważne jest ustalenie roli i znaczenia finansowego państwa, jego bezpieczeństwa i sprawności działania w całym systemie bezpieczeństwa narodowego budowanym przez współczesne państwa. Istotne znaczenie ma tutaj właściwe funkcjonowanie w sferze finansów instytucji finansowych państwowych i prywatnych, które zapewniają stabilne działanie państwa oraz jego obywateli. Poważne zachwiania i zakłócenia funkcjonowania systemu finansowego państwa prowadzą do kryzysów nie tylko w sferze finansów, ale również destabilizują inne dziedziny życia społeczeństwa i obywateli oraz systemów państwa, co potwierdzają kryzysy na rynkach finansowych w latach 2007-2009 oraz w Grecji w 2010 r.

Date of online publication

12.04.2022

Pages (from - to)

35 - 52

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 50-52. Streszczenie angielskie.

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0