Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Logistyka kontraktowa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport
5.1 Economics and finance
5.5 Science about politics and administration
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka kontraktowa
  • System logistyczny
  • Usługi logistyczne
  • Rynek usług logistycznych
  • Regionalne bazy logistyczne
  • Umowy
Pages (from - to)

217 - 255

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001039

Book

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20