Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Logistyka kontraktowa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.1] Economics and finance
[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka kontraktowa
  • System logistyczny
  • Usługi logistyczne
  • Rynek usług logistycznych
  • Regionalne bazy logistyczne
  • Umowy
Pages (from - to)

217 - 255

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001039

Book

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0