Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Stanisław Smyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

s.smyk@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-154

ORCID

0000-0003-1804-4864

ResearcherID

B-4116-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (12)

Książki (5)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)