Processing may take a few seconds...

Article


Title

Narodowy element wsparcia jako specyficzny element systemu zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN The National Support Element as a Specific Element of the Logistic Support System of Polish Military Contingents

Year of publication

2022

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania wojsk poza granicami kraju
  • Kontyngenty wojskowe
  • Wsparcie logistyczne
  • Polskie kontyngenty wojskowe
EN
  • Logistics support
  • Military contingents
  • Out of area operations
Abstract

PL Niezwykle ważne jest gromadzenie doświadczeń międzynarodowych m.in. z zakresu zabezpieczenia logistycznego wojsk. Ostatnie doświadczenia z tym związane powstały w związku z uczestnictwem polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju, zróżnicowanych ze względu na ich charakter, czas trwania oraz warunki zewnętrzne funkcjonowania wydzielonych jednostek wojskowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich została przedstawiona ogólna charakterystyka współczesnych operacji prowadzonych poza granicami kraju. W drugiej opisano charakterystyczne właściwości narodowego elementu wsparcia (NSE) funkcjonującego w ramach zabezpieczenia logistycznego polskiego kontyngentu wojskowego (PKW). W konsekwencji ostatnia, trzecia część zawiera rozważania odnoszące się do możliwości doskonalenia funkcjonowania NSE, które zostały sformułowane na podstawie najnowszych wyników empirycznych badań naukowych. Przedstawienie wniosków w tej kwestii stanowi główny cel artykułu.

Date of online publication

03.2022

Pages (from - to)

2 - 12

DOI

10.33226/1231-2037.2022.3.1

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-032022,p2064146132

Comments

Bibliografia na stronie 12. Streszczenie angielskie.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

40.0