Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zabezpieczenie logistyczne jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas długotrwałych akcji ratowniczych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. Państwowy Instytut Badawczy

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Uniwersytet Warszawski

Language

polish

Keywords
PL
  • Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ratownictwo
  • Zabezpieczenia logistyczne
  • Polska
Number of pages

263

Signature of printed version

A/2570 + CD-ROM

First review

Szymon Mitkow

Second review

Dariusz Wróblewski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

03.12.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor