Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie innowacjami w segmencie lotniczym przemysłu zbrojeniowego w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | [ 2 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Lotnictwo wojskowe
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Polska
Number of pages

187

Signature of printed version

A/2758 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Hubert Królikowski

Second review

Radomyski Adam

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

17.02.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor