Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Narodowy Element Wsparcia w systemach zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Language

polish

Keywords
PL
 • ISAF ( misja pokojowa)
 • KFOR (misja pokojowa)
 • UNIFIL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Kontyngenty wojskowe
 • Logistyka
 • Logistyka wojskowa
 • Narodowy element wsparcia
 • Operacje pokojowe
 • Siły zbrojne
 • Wojsko
 • Polska
Number of pages

358

Signature of printed version

A/3547+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 255-268.

First review

Mieczysław Pawlisiak

Second review

Mirosław Skarżyński

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

06.07.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor