Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zapewnienie jakości obsługiwania i napraw wojskowych pojazdów mechanicznych wykonywanych w ramach systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Outsourcing
  • Pojazdy wojskowe
  • Obsługa i eksploatacja
  • Siły zbrojne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

264

Signature of printed version

A/688 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 224-236.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor