Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marcin Tadeusz Gromek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

m.gromek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 60

ORCID

0000-0003-3743-1640

ResearcherID

B-8529-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (3)

Rozdziały (3)

Książki (2)

Rozprawa doktorska