Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

k.zadorozny@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-555

ORCID

0000-0003-4181-9963

ResearcherID

B-1022-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (8)

Książki (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)