Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP : problemy i wyzwania

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kształcenie wojskowe
  • Logistyka wojskowa
  • Siły Zbrojne
  • System logistyczny
  • System zabezpieczenia logistycznego wojsk
  • Szkolenie wojskowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
Abstract

PL Opracowanie dotyczy problematyki kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Celem publikacji jest identyfikacja potrzeb kształcenia kadr logistycznych w systemie logistycznym SZ RP. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „W jakich kierunkach powinna zmierzać oferta kształcenia uczelni wojskowych, aby sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego wojskowego rynku pracy w obszarze logistyki?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (wywiady eksperckie) oraz doświadczenia z realizacji oferty dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Pages (from - to)

62 - 68

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.7

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/ksztalcenie-kadr-logistycznych-na-potrzeby-sil-zbrojnych-rp-problem-i-wyzwania,a924622248

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0