Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP - problem i wyzwania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kształcenie wojskowe
  • Logistyka wojskowa
  • Siły Zbrojne
  • System logistyczny
  • System zabezpieczenia logistycznego wojsk
  • Szkolenie wojskowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
Streszczenie

PL Opracowanie dotyczy problematyki kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Celem publikacji jest identyfikacja potrzeb kształcenia kadr logistycznych w systemie logistycznym SZ RP. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „W jakich kierunkach powinna zmierzać oferta kształcenia uczelni wojskowych, aby sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego wojskowego rynku pracy w obszarze logistyki?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (wywiady eksperckie) oraz doświadczenia z realizacji oferty dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Strony (od-do)

62 - 68

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.7

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/ksztalcenie-kadr-logistycznych-na-potrzeby-sil-zbrojnych-rp-problem-i-wyzwania,a924622248

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0