Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przesyłki kurierskie jako sposób efektywnego zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • System zabezpieczenia logistycznego
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Zabezpieczenie materiałowe
  • Usługi kurierskie
Streszczenie

PL W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.

Strony (od-do)

42 - 49

DOI

10.33226/1231-2037.2021.4.5

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/przesylki-kurierskie-jako-sposob-efektywnego-zaopatrywania-materialowego-w-terytorialnym-systemie-zabezpieczenia-logistycznego,a1610277106

Uwagi

Bibliografia; JEL: L91, H56, R40

Punktacja MNiSW / czasopismo

40