Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Funkcjonowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych w systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Administracja wojskowa
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • System obronny państwa
  • Wojsko
  • Wojskowy oddział gospodarczy (WOG)
Number of pages

258

Signature of printed version

A/3543+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 221-235.

First review

Lech Kościelecki

Second review

Andrzej Polak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

04.07.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor