Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Wojciech Nyszk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

w.nyszk@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-753

ORCID

0000-0003-2257-7954

ResearcherID

B-8400-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (1)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)