Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Determinanty skutecznej i efektywnej realizacji zadań w wojskowym systemie logistycznym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy logistyczne
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

36 - 63

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052514105405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Determinanty%20skutecznej%20i&offset=0

Book

Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0