Processing may take a few seconds...

Book


Title

Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

284

ISBN

9788375236293

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18004378

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Logistyka
  • Zabezpieczenie techniczne
Obligatory copy

yes

Chapters
Logistyka jako specjalność nauk o obronności (p. 12-35)
Determinanty skutecznej i efektywnej realizacji zadań w wojskowym systemie logistycznym (p. 36-63)
Identyfikacja wyrobów obronnych w Siłach Zbrojnych RP (p. 142-169)
Problematyka bezpieczeństwa w logistycznej obsłudze klienta (p. 219-235)
Ubezpieczenie jako ochrona przed ryzykiem utraty zdolności eksploatacji pojazdów Sił Zbrojnych RP (p. 236-252)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0