Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Logistyka jako specjalność nauk o obronności

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Nauka i badania
  • System obronny państwa
  • Polska
Pages (from - to)

12 - 35

Book

Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0