Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ubezpieczenie jako ochrona przed ryzykiem utraty zdolności eksploatacji pojazdów Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Eksploatacja (techn.)
  • Pojazdy wojskowe
  • Siły zbrojne
  • Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

236 - 252

Book

Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20