Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Magda Ligaj

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

m.ligaj@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-632

ORCID

0000-0002-0615-9739

ResearcherID

B-4903-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (6)

Książki (1)