Processing may take a few seconds...

Article


Title

Nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy studentów kierunku logistyka : badanie pilotażowe

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Distance Learning During the COVID-19 Pandemic From the Perspective of Logistics Students : a Pilot Study

Year of publication

2022

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
  • COVID-19
  • Edukacja
  • Efektywność nauczania
  • Kształcenie
  • Praca zdalna
  • Studenci
  • Badania pilotażowe
Abstract

PL Artykuł prezentuje dylematy związane z nauką zdalną w Akademii Sztuki Wojennej z perspektywy studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych kierunku logistyka. Początkowa część artykułu przedstawia krótki opis edukacji podczas pandemii COVID-19, następnie autorzy skupili się na badaniach pilotażowych, polegających na wywiadzie eksperckim, który został przeprowadzony dzięki uprzejmości 5 studentów. Ostatnią część artykułu są wnioski. Autorzy zaznaczają, że artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac związanych z wpływem pandemii na poziom kształcenia zdalnego.

Date of online publication

03.2022

Pages (from - to)

63 - 69

DOI

10.33226/1231-2037.2022.3.7

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-032022,p2064146132

Comments

Netografia, akty prawne na stronach 68-69. Streszczenie angielskie.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

40.0