Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mjr dr inż. Waldemar Pawlos

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

w.pawlos@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-154

ORCID

0000-0003-3267-5494

ResearcherID

B-4443-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (2)