Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie funkcjonowania zabezpieczenia materiałowego jednostek i instytucji wojskowych przez wojskowy oddział gospodarczy : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Politechnika Łódzka | [ 2 ] Akademia Marynarki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka wojskowa materiałowa
  • Jednostki wojskowe
  • Wojskowy oddział gospodarczy
  • Zabezpieczenie materiałowe
  • Polska
Number of pages

375

Signature of printed version

A/2561 + CD-ROM

First review

Andrzej Szymonik

Second review

Andrzej Bursztyński

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

06.12.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor