Processing may take a few seconds...

Article


Title

Efektywność podsystemu technicznego w aspekcie terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Effectiveness of the technical subsystem in the aspect of the territorial logistics support system of the Polish Armed Forces

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Zabezpieczenie techniczne
Pages (from - to)

1294 - 1309

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0