Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse
[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

Liczba stron

321

ISBN

978-83-7523-538-8

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000084

Słowa kluczowe
PL
  • Pododdziały logistyczne
  • Sprzęt logistyczny
  • Zabezpieczenie logistyczne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne