Processing may take a few seconds...

Book

Title

Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych : związek taktyczny, oddział, pododdział

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance
[5.3] Safety studies
[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2016

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Number of pages

321

ISBN

978-83-7523-538-8

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000084

Keywords
PL
  • Pododdziały logistyczne
  • Sprzęt logistyczny
  • Zabezpieczenie logistyczne
Obligatory copy

yes

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other