Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Maciej Kaźmierczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

m.kazmierczak@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-264

ORCID

0000-0001-6985-3157

ResearcherID

B-2676-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (8)

Książki (4)