Processing may take a few seconds...

Employee

dr hab. Maciej Kaźmierczak

Articles  |  Chapters  |  Books
Organizational unit

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

m.kazmierczak@akademia.mil.pl

Telephone

261-813-264

ORCID

0000-0001-6985-3157

ResearcherID

B-2676-2019

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality: 100%

Articles (10)

Chapters (8)

Books (4)