Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

130

Słowa kluczowe
PL
  • Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego
  • Zabezpieczenie logistyczne
EN
  • Logistic support
Uwagi

Bibliografia na stronach 123-126.

Rozdziały
Operacje obronne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (s. 22-46)
Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach : (wybrane aspekty) (s. 47-97)
Wsparcie operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego (s. 98-122)