Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Operacje obronne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje obronne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Pages (from - to)

22 - 46

Book

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0

License type

other