Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Operacje obronne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Operacje obronne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Strony (od-do)

22 - 46

Książka

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0

Typ licencji

inne