Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach : (wybrane aspekty)

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania operacyjne
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje wojenne
  • Zabezpieczenia logistyczne
Pages (from - to)

47 - 97

Book

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0

Points of MNiSW / chapter

20