Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach : (wybrane aspekty)

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania operacyjne
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje wojenne
  • Zabezpieczenia logistyczne
Pages (from - to)

47 - 97

Book

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0