Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wsparcie operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania operacyjne
  • System zabezpieczenia logistycznego
  • Zabezpieczenia logistyczne
  • Polska
Data udostępnienia online

2017 (Data domniemana)

Strony (od-do)

98 - 122

Książka

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej