Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wsparcie operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania operacyjne
  • System zabezpieczenia logistycznego
  • Zabezpieczenia logistyczne
  • Polska
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

98 - 122

Book

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia operacji militarnych prowadzonych na terenie kraju praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.1.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej