Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kształtowanie się obowiązkowych zapasów ropy naftowej w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Polska
  • Rezerwy strategiczne
  • Ropa naftowa
  • Surowce
Pages (from - to)

115 - 148

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 443-451 i przy rozdziale.

Book

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Ministry points / chapter

20.0