Processing may take a few seconds...

Book


Title

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Editors

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Dęblin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Publisher name from the Ministry list

Lotnicza Akademia Wojskowa

Date of publication

2017

Number of pages

458

ISBN

9788364636752

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024413299705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,rezerwy%20strategiczne&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rezerwy strategiczne
  • Surowce
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 443-451 i przy rozdziałach.

Chapters
Kształtowanie się obowiązkowych zapasów ropy naftowej w Polsce (p. 115-148)
Zasoby ważniejszych kopalin w Polsce jako specyficzne rezerwy państwowe i źródło rozwoju społeczno-gospodarczego (p. 327-356)
Rezerwy logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 389-410)
Zasoby materiałowe sił zbrojnych RP
License type

other