Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Dęblin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Wydawca z listy MNiSW

Lotnicza Akademia Wojskowa

Data opublikowania

2017

Liczba stron

458

ISBN

9788364636752

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024413299705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,rezerwy%20strategiczne&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rezerwy strategiczne
  • Surowce
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 443-451 i przy rozdziałach.

Rozdziały
Kształtowanie się obowiązkowych zapasów ropy naftowej w Polsce (s. 115-148)
Zasoby ważniejszych kopalin w Polsce jako specyficzne rezerwy państwowe i źródło rozwoju społeczno-gospodarczego (s. 327-356)
Rezerwy logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 389-410)
Zasoby materiałowe sił zbrojnych RP
Typ licencji

inne