Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zasoby ważniejszych kopalin w Polsce jako specyficzne rezerwy państwowe i źródło rozwoju społeczno-gospodarczego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rezerwy strategiczne
  • Surowce
Pages (from - to)

327 - 356

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 443-451 i przy rozdziale.

Book

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Points of MNiSW / chapter

20