Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zasoby ważniejszych kopalin w Polsce jako specyficzne rezerwy państwowe i źródło rozwoju społeczno-gospodarczego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rezerwy strategiczne
  • Surowce
Pages (from - to)

327 - 356

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 443-451 i przy rozdziale.

Book

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Ministry points / chapter

20.0