Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Rezerwy logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Rezerwy strategiczne
  • Surowce
Pages (from - to)

389 - 410

Book

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20