Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rezerwy logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Rezerwy strategiczne
  • Surowce
Strony (od-do)

389 - 410

Książka

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20