Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zasoby materiałowe sił zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rezerwy strategiczne
  • Wojsko
Book

Rezerwy strategiczne : zarys problemu

Points of MNiSW / chapter

20.0