Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

119

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000882

Słowa kluczowe
PL
  • Kontyngenty wojskowe
  • Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego
  • Zabezpieczenie logistyczne
EN
  • Military contingents
  • Logistic support
Rozdziały
Metodologiczne podstawy badań (s. 11-22)
Polskie Kontyngenty Wojskowe w siłach wojskowych UE i NATO (s. 23-47)
Właściwości zabezpieczenia logistycznego wojsk we współczesnych operacjach prowadzonych poza granicami kraju : wybrane aspekty (s. 48-89)
Wybrane aspekty wsparcia logistycznego PKW w operacjach poza granicami kraju z wykorzystaniem terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego (s. 90-107)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej