Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel