Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Polskie Kontyngenty Wojskowe w siłach wojskowych UE i NATO

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • NATO
  • Polskie kontyngenty wojskowe
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

23 - 47

Książka

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej