Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polskie Kontyngenty Wojskowe w siłach wojskowych UE i NATO

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • NATO
  • Polskie kontyngenty wojskowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

23 - 47

Book

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w kontekście wsparcia Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju : praca [naukowo-badawcza] : kod - II.2.9.2.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej