Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wykorzystanie zasobów terenowych do zabezpieczenia logistycznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych akcji ratowniczych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ratownictwo
  • Straż pożarna
  • Zabezpieczenie logistyczne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

234

Signature of printed version

A/718 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na kartach 121-124.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor