Processing may take a few seconds...

Article


Title

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego SZ RP jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Territorial support system of the Polish Armed Forces as an element of the internal security system of the state

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Siły zbrojne
  • Systemy logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

1062 - 1081

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0