Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zewnętrzne zasoby środków zaopatrzenia w procesie zabezpieczenia logistycznego na przykładzie ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN External resources of supply means in the process of logistic support using an example of command post exercises

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3 (27)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Logistyka wojskowa
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

176 - 195

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,4707

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 194-195. Streszczenie w języku angielskim.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]