Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zewnętrzne zasoby środków zaopatrzenia w procesie zabezpieczenia logistycznego na przykładzie ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN External resources of supply means in the process of logistic support using an example of command post exercises

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3 (27)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Logistyka wojskowa
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

176 - 195

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,4707

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 194-195. Streszczenie w języku angielskim.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]