Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Logistyka tłumu : krok w kierunku paradygmatu współtworzenia wartości

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Crowd Logistics : a Step Towards the Value Co-Creation Paradigm

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ekonomia współdzielenia
  • Ekonomia współpracy
  • Gospodarka
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Konsumpcja (ekonomia)
  • Logistyka
Abstract

PL Celem artykułu jest próba identyfikacji stosunkowo nowego zjawiska w gospodarce i ekonomii współdzielenia, jakim jest logistyka tłumu (ang. crowd logistics). Pomimo coraz większej popularności, inicjatywy tego typu nie są jeszcze przedmiotem wielu prac naukowych, relatywnie niewiele artykułów porusza tę problematykę. Istotą logistyki tłumu jest stworzenie połączenia pomiędzy uczestnikami gry rynkowej, posiadającymi określone zasoby logistyczne a tymi, którzy zgłaszają potrzeby logistyczne. Zmierzać ma to do zminimalizowania nieefektywnej eksploatacji zasobów i zaktywizowania niewykorzystanych kompetencji. Wykorzystując podejście eksploracyjne, w oparciu o przegląd aktywnych 77 inicjatyw logistyki tłumu, zbadano rozwiązania stosowane w praktyce. Dokonano podziału tych inicjatyw na grupy zdefiniowane w niniejszym artykule, a także podkreślono główne charakterystyczne cechy logistyki tłumu w porównaniu z tradycyjną logistyką biznesową. Dokonano także próby określenia kierunków rozwoju i potencjalnego wpływu logistyki tłumu na tradycyjne przedsiębiorstwa. Praca powstała na podstawie analizy materiałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultingowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismach branżowych, na firmowych stronach internetowych oraz przedstawianych przez same firmy w ramach seminariów internetowych.

Date of online publication

13.04.2022

Pages (from - to)

136 - 153

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 152-153. Streszczenie angielskie.

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0